Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2015

nawalona

February 19 2015

nawalona
nawalona
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc

February 13 2015

4844 b4b8 500

September 04 2014

9339 0b06
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo

July 19 2014

nawalona
6269 e713
Reposted frommistic mistic viawishyouwerehere wishyouwerehere

July 03 2014

nawalona
4681 d4a7 500
Reposted fromlaluna laluna viawakemeupx wakemeupx
nawalona
5880 1cf7 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
nawalona
5400 c009
Reposted frommaszka maszka viazapachsiana zapachsiana
nawalona
Lubię swoją niezależność. Nienawidzę swojej samotności.
Reposted fromborn2die born2die viazapachsiana zapachsiana
nawalona
   
Blair and Serena   Spending Time Together
↳  “Right now, I’m with exactly who I want to be with: My best friend.”
Reposted fromfandoms fandoms viaplotkara plotkara

July 01 2014

nawalona
7917 09f3 500
truskawki !!! :)))
Reposted fromIriss Iriss viaanorexianervosa anorexianervosa
nawalona
2818 0cab
Reposted fromkeepfit keepfit
nawalona

June 26 2014

3862 856a
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa

June 19 2014

nawalona
2783 0e2e
Reposted fromoopsiak oopsiak viakeepfit keepfit
nawalona
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
nawalona
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viaumre20wrzesnia umre20wrzesnia

June 08 2014

nawalona
1724 7d87
nawalona
6085 d571
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl